Tietotoimisto Dvina-Inform kertoo, että Plesetskin piirissä avataan uusi saha OOO Niva, joka luo alueelle 36 uutta työpaikkaa.

Aluehallinnon metsäteollisuusosastolta kerrottiin, että sahan rakennustyöt rahoitettiin osittain alueellisen budjettilainan turvin. Lainaoikeuden OOO Niva sai vuonna 2003 Arkangelin alueella järjestetyssä investointikilpailussa. Yhdeksi alueen vakaimmista puunkorjuuyrityksistä mainittu OOO Niva on perustettu 1996 ja se tehnyt hakkuita Plesetskin piirissä. Aluebudjetista lainaa myönnettiin 4 milj. ruplaa, jotka käytettiin tämän 25 000 m³ raaka-ainetta käyttävän sahan perustamiseen. Hankkeen kokonaisarvo on yli 12 milj. ruplaa.

Metsäteollisuusosastolta todettiin, että hankkeen tärkein tavoite on nostaa tuotannon kannattavuutta. Kun tuotteet valmistetaan mahdollisimman lähellä raaka-ainelähteitä, niiden lisäarvo kasvaa. OOO Niva pääsee nyt toimittamaan vientilaatuista sahatavaraa. Yhtiön toimitusjohtaja Nikolai Hutorjanskij kertoo, että saha maksaa itsensä takaisin 21 kuukaudessa. Kahden vuoden kuluttua sahan toiminnasta saatavia rahoja voidaankin suunnata yritystoiminnan kehittämiseen.

Lähde: IA Dvina-Inform