Arkangelin alueelle perustettu uusi luonnonsuojelualue ”Uftyugo-Ilešskij” kattaa 78 000 hehtaarin metsäalueen, jossa on Barentsin alueelle erityisen tärkeitä vanhoja kuusikoita.
Vuonna 2009 tehdyissä kartoituksissa havaittiin aluetta uhkaavat avohakkuut, ja Venäjän WWF:n sekä alueellisen luonnonsuojelukeskuksen aloitteesta metsät jätettiin talouskäytön ulkopuolelle. Vuonna 2010 tehdyn maastokartoituksen jälkeen esitettiin perustettavaksi suojelualue, jonka Arkangelin alueen hallinto nyt hyväksyi. Metsäalue on lähes luonnontilainen, ja sillä sijaitsee useita harvinaisia ja uhanalaisia lajeja.

Lähde: Venäjän WWF