Arkangelin alueelle perustettiin Venäjän 45. kansallispuisto ”Onežskoje pomorje”. Kansallispuiston pinta-ala on 201 668 hehtaaria ja sitä on valmisteltu vuodesta 1997 alkaen.
Uuden kansallispuiston alue on yksi Euroopan luonnontilaisimpia ja laajimpia metsäerämaita, ja se tuo merkittävän lisän taigametsien suojeluun. Alue on arktisten muuttolintujen levähdyspaikka ja sen vesistöt ovat lohikalojen merkittäviä kutupaikkoja ja niissä elää harvinaisia jokihelmisimpukoita. Kansallispuiston perustaminen tukee myös paikallisen pomoriväestön perinteisten elinkeinojen säilymistä.
Suomalaiset luontojärjestöt tukivat suojelun suunnittelua ja ympäristövalistusta. Merkittävä sysäys alueen suojelulle saatiin, kun suomalaiset ja venäläiset luonnonsuojelujärjestöt saivat 2000-luvun alussa suomalaiset metsäyhtiöt sitoutumaan siihen, että ne eivät osta puuta suojelunarvoisilta alueilta Venäjältä. Jatkossa myös alueella toimiva venäläisyhtiö oli valmis tukemaan suojelua ja kansallispuistoesitys eteni paremmin hallinnossa.