Arkangelin alueen kuvernööri neuvottelee Midway United Ltd:n ja pohjoismaisen yrityksen kanssa mahdollisuudesta rakentaa biohiiltä* tuottava laitos, tiedottaa Arkangelin aluehallinnon lehdistöpalvelu. Uudentyyppinen polttoaine kiinnostaa, koska sen valmistukseen voidaan käyttää kaikenlaista puuainesta ja sitä voidaan käyttää kivihiilikattiloissa ilman muunnostöitä.
Midway United suunnittelee rakentavansa Venäjälle vuoteen 2020 mennessä useita laitoksia, joiden tuotantokapasiteetti tulee olemaan yhteensä 10 miljoonaa tonnia. Kolmannes tästä voitaisiin tuottaa Arkangelin alueella. Ensimmäinen laitos on suunnitteilla Njandomaan, suunniteltu vuosituotanto on 70 000 tonnia. Arkangelin alueen kannalta hanke on toivottava, koska vain puolet alueen hakkuusuunnitteesta käytetään.
* Biohiili on Preseco Oy:n tavaramerkki. Pyrolyysiin perustuva valmistustekniikka on patentoitu. Tuotannossa orgaaninen materiaali, mm. puupohjainen, syötetään hiilletysuuniin ja poltetaan kuivatislaamalla.