Arkangelin alueelle on luotu metsäteollisuusklusteri PomorInnovaLes, jonka puitteissa toteutetaan 8 investointi- ja kehityshanketta. Klusteriin kuuluu 24 jäsentä ja sen ytimen muodostavat Arkangelin sellu- ja paperitehdas, sen hankinta- ja markkinointiyhtiö OAO Arhbum, Titan-yhtymä ja siihen kuuluva saha Lesozavod 25.

Investointeja on suunniteltu tehtäväksi mm. siemen- ja taimituotantokeskukseen. Aikomuksena on myös toteuttaa intensiivisen metsätalouden pilottihanke. Toisena klusterin tärkeänä aiheena on nanoteknologian hyödyntäminen sellu- ja paperiteollisuuden tuotteissa sekä rakennusmateriaalien tuotannossa. Lisäksi teemoina ovat mm. biopolttoaineiden tuotanto ja koneen kehittäminen hakkuutähteiden briketöintiin. Klusterille suunnitellaan haettavan valtion tukea eri hallinnonalojen ja kehitysohjelmien kautta.

Lähde: Arkangelin sellu- ja paperitehdas