Venäjän WWF, Maailmanpankki ja Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto toteuttavat Arkangelin alueella laajan laittomien hakkuiden vastaisen FLEG-ohjelman, jota esiteltiin Arkangelin alueen hallinnon metsäosastolla, tiedottaa Venäjän WWF. WWF:n Arkangelin alueen johtaja Andrei Štšogolev kertoi, että viime vuosina maailmanmarkkinoille menevän laittoman puun määrä on kasvanut voimakkaasti. Eri maiden hallitukset halusivat taistella yhteisvoimin laittomia hakkuita vastaan ja näin sai alkunsa metsäalan korruptiota, laittomia hakkuita ja laitonta puutavarakauppaa vastaan toimiva FLEG-ohjelma, jota Venäjällä toteutetaan sekä federaation että alueiden tasolla.

Andrei Štšogolevin mukaan Arkangelin alue ei valikoitunut mukaan sattumalta. Alueella on ennestään paljon kokemusta metsähallinnon ja metsänkäytön uudistuksista, mm. vapaaehtoisen metsäsertifioinnin käyttöönotosta. Laittomasti korjatun puun määrä alueella kasvaa jatkuvasti, mikä vaatii tehokasta puuttumista asiaan.

Maailmanpankin edustaja kertoi pankin konsultaationeuvoston hyväksyneen venäläisten suunnitelman hankkeen toteuttamisesta. Hänen mukaansa Venäjä on muita maita edellä ja jo vuoden kuluttua voitaneen saada tuntuvat tulokset, joiden avulla metsänkäytössä ja metsähallinnossa voidaan siirtyä laadullisesti uudelle tasolle.

Tällä hetkellä ohjelman tuloksekas toteuttaminen edellyttää hallitukseen kuulumattomien organisaatioiden, metsäteollisuusyhtiöiden ja alueviranomaisten voimavarojen yhdistämistä. Arkangelin alueen hallinto on jo ilmoittanut olevansa mukana.

Andrei Kostin metsäsektorin valtiollisen valvonta ja -tarkastuslaitoksen alueosastosta sanoi, että laittomien hakkuiden vastaisten toimien voimistaminen on nykyään yksi osaston tärkeimmistä tehtävistä.

Lähde: Venäjän WWF

Lisätietoa ENA FLEG-ohjelmasta: Maailmanpankki