Arkangelin aluehallinto on hyväksynyt 20 % korotuksen pystypuun kantohintaan vuodelle 2005. Nykyiset kantohinnat on määritelty marraskuussa 2003 säädetyllä lailla ja keskimääräinen kuutiomaksu on ollut 43,5 ruplaa. Paikallisbudjettiin tilitetään 14,52 ruplaa/m³. Korotuksen myötä vastaavat luvut ovat 52 ruplaa ja 21 ruplaa kuutiolta.

Kantohinnan osuus ainespuun kokonaishinnasta on noin 8 %. Kantohintataksat ovat noin 1,7 kertaa pienemmät kuin Arkangelin alueen metsähuutokauppojen myyntihinnat.

Lähde: Arkangelin aluehallinnon lehdistöpalvelu