Kantohinta on Arkangelin alueella Venäjän alhaisimpia. ”Rossiiskaja lesnaja gazetan” mukaan minimikantohinta oli vuonna 2002 24,6 ruplaa eli kaksi ruplaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2001 Venäjän keskimääräinen minimikantohinta (22,2 rpl) oli pienempi kuin Arkangelin alueella, mutta vuonna 2002 se kohosi suuremmaksi 26,3 ruplaan. Todellinen keskimääräinen kantohinta 37,87 rpl oli v. 2002 merkittävästi suurempi Venäjän muilla alueilla Arkangeliin verrattuna.

Myös puun huutokauppahinta on Arkangelin alueella alhainen verrattuna muihin Venäjän alueisiin. Vuonna 2002 huutokaupassa ostetun puun hinta oli 59 ruplaa/m3, 15 ruplaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suuntaus on laskeva myös muualla Venäjällä, vuonna 2001 hinta oli 77,7 rpl ja vuonna 2002 64,4 rpl.

Puunkorjuukustannukset ovat Arkangelin alueella lähes 10 ruplaa/m3 korkeammat kuin Venäjällä keskimäärin. Pyöreän puun markkinahinta oli vuonna 2001 374 ruplaa ja vuonna 2002 549 rpl, mikä on 100 rpl Venäjän keskiarvoa vähemmän. Vuonna 2002 kaikkein korkein markkinahinta oli 1451 rpl Sahalinin alueella.

Lähde: IA ”Regnum”