Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Arkangelilainen Titan-yhtymä julkaisi 08.04 oman metsäteollisuuden kehittämisohjelmansa, jossa kiinnitetään erityistä huomiota puunhankinnan kehittämiseen. Ohjelma on yhdistelmä Venäjän metsäteollisuuden kehittämisen periaatteista ja Titan-yhtymän positiivista yrityskuvaa rakentavasta informaatiosta. Ohjelma voidaan nähdä myös alueellisena kannanottona suhteessa Moskovan suunnitelmiin.

Titan 090403