Arkangelin alueelle ollaan suunnittelemassa yhtenäistä puukuljetusten valvontajärjestelmää.

Arkangelin aluehallinnon luonnonvara- ja ympäristöasiain varajohtaja Rafael Galimzjanov on kertonut tietotoimisto REGNUMille, että ensivaiheessa valtaosaan alueen puutavara-autoista asennettaan laitteet, jotka seuraavat auton sijaintia, lastin kokoa sekä etenemistä tiellä. Pääsääntöisesti yritykset vastaavat laitehankinnoista itse, mutta pienyrityksille laitteet kustannetaan aluehallinnon toimesta.

Laitteiden keräämät tiedot auton sijainnista ja reitistä annetaan aluehallintoon 7 – 9 hengen valvontayksikölle. Valvontajärjestelmän ansiosta yritykset pystyvät tehokkaammin estämään matkamittarin lukeman väärentämisen sekä vähentämään polttoaineen kulutusta. Aluehallinto puolestaan pystyy paremmin taistelemaan laittomia hakkuita vastaan. Koska laittomien hakkuiden seuranta satelliittien avulla ei toistaiseksi ole realistista, tuntuu suunniteltu tapa tähän hetkeen sopivalta. Jos valvontajärjestelmä otetaan käyttöön, laittomien hakkuiden vastaisiin toimiin saadaan mukaan myös liikennepoliisi.

Lähde: IA Regnum