Expert-lehti kirjoittaa Angara Paper -investointihankkeen tilanteesta:
Japanilainen Marubeni Corporation ja venäläinen OAO Angara Paper allekirjoittivat Kazanissa kesäkuun alussa pidetyssä venäläis-japanilaisessa investointifoorumissa sopimuksen metsäteollisuuskompleksin teknisestä suunnittelusta ja rakentamisesta Jeniseiskin piiriin (Krasnojarskin alue). Jos ilmoitettu projekti toteutuu, siitä tulee ensimmäinen greenfield sellutehdas Venäjällä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.
Angara Paper perustettiin kyseistä projektia varten jo vuonna 2006. Uutta tuotantolaitosta varten valittiin tontti Krasnojarskin alueella sijaitsevasta Lesosibirskin kaupungista. Tuolloin kumppanina oli ruotsalainen metsäteollisuusyritys Södra Group. Projektin toteutusta kuitenkin siirrettiin metsävarojen vuokrauksessa ilmenneiden viivästysten ja vuoden 2008 talouskriisistä vuoksi.
Viimeisimmässä suunnitelmassa sellutehdasta täydennetään sahatuotannolla (325 000 m³ sahatavaraa vuodessa) sekä pellettitehtaalla (100 000 t/v). Angara Paperin pääjohtaja Mihail Azanovin mukaan sopimus tehtaan rakentamisesta avaimet käteen -periaatteella allekirjoitetaan Marubenin kanssa tämän vuoden syyskuussa ja varsinaiset rakennustyöt alkavat keväällä 2013. Suurin osa rakennusprojektin rahoituksesta tulee venäläiseltä Vnešekonombank-pankilta ja japanilaiselta Japan Bank for International Cooperation -pankilta.
Saha- ja puunjalostuslaitos (investointien suuruus 200–250 miljoonaa dollaria) on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuoden 2014 alkupuolella. Tuotantokapasiteetiltaan 1,2 miljoonan tonnin sellutehtaan rakentamista on kaavailtu vuodelle 2016, mikä vie suurimman osan investoinneista (melkein 3 miljardia dollaria). Jos Angara Paper -projekti toteutuu, uusi tuotantolaitos voidaan kokonsa puolesta rinnastaa suurimpien nykyisten sellutehtaiden eli Bratskin ja Ust-Ilimskin kanssa. Lopullisia Angara Paperin omistajia ei paljasteta. Interfaksin Spark-tietojärjestelmän kautta voi seurata, miten yrityksen hallinta etenee muutamien välittäjäyritysten kautta offshore-yrityksille.
Venäjällä on viimeisten kymmenen vuoden aikana julkistettu vähintään kymmenen suurta greenfield sellu- ja paperitehdashanketta, mutta yksikään niistä ei ole vielä päässyt rakennusvaiheeseen. Angara Paper -projekti on alan asiantuntijoiden keskuudessa hyvin tunnettu, ja asiantuntijat toteavat, että projekti on teknisesti ja taloudellisesti varsin viimeistelty. Koska projektin alkuunpanijoilla ei ole tiedossaan yhtään alan strategista investoijaa eikä ylipäätään mitään tunnettua yritystä, joka voisi lobata projektia, on hyvin todennäköistä, ettei myöskään Angara Paper etene rakennusvaiheeseen saakka. Parhaassa tapauksessa, kun kaikki luvat on saatu, on odotettavissa projektin uudelleenmyynti esimerkiksi ulkomaisille strategisille sijoittajille.
Lähde: Expert.ru