APEC 2012 kokouksessa allekirjoitettiin japanilaisen Marubeni-yhtiön ja Angara Paperin välinen sopimus, uutisoi talouslehti Finansovaja Gazeta. Sopimuksen mukaan Marubeni ottaa vastuulleen Jenisein piiriin Krasnojarskin alueelle rakennettavan sellu- ja paperitehtaan rahoituksen järjestämisen sekä laitehankinnat. Tehtaan on määrä tuottaa 0,9 milj. tonnia havusellua ja 0,3 milj. tonnia liukosellua koivusta ja haavasta. Tehdasinvestoinnin suuruudeksi on arvioitu 3,58 miljardia dollaria. Ruotsalainen Södra on mukana hankkeessa strategisena partnerina. Vuonna 2011 tehdyn sopimuksen mukaan Södra vastaa sellun myynnistä ja markkinoinnista.
Massatuotannon lisäksi Angara Paper -hankkeeseen sisältyy sahatavaran ja liimapuun (325 000 m³), pelletin (100 000 t) sekä päällystetyn kartongin (320 000 t) tuotanto. Perustettavan yrityksen puunkäytön on laskettu olevan yhteensä 9,3 milj. m³ vuodessa ja työpaikkojen määrän ylittävän 4 000.
Marubeni Corporation kuuluu japanin viidenneksi suurimman yrityksen joukkoon. Yhtiöllä on 30 osastoa Japanissa ja 158 edustustoa 79 maassa. Henkilöstöä on yli 8 500.
Aikaisemmin aiheesta: