Pertti Veijolan matkaraportti, UM/Moskova

Moskovan ja Pekingin suurlähetystöjen 26.04-08.05 yhdessä toteuttaman Amurinmaan matkan yhtenä pääteemana oli tutustuminen alueen metsäsektoriin.

Venäjän Kauko-Idän metsäsektorin kehittämismahdollisuudet ovat periaatteessa hyvät, koska metsävarat ovat runsaat ja tuotteiden vientimarkkinat ovat lähellä; Kiina, Japani ja Etelä-Korea. Koillis-Kiinan metsävarat ovat olleet jo pitkään täydessä käytössä. Vuonna 1998 vahvistetun luonnonmetsien suojeluohjelman takia hakkuita supistettiin voimakkaasti. Raakapuun tuonti Venäjältä moninkertaistui muutamassa vuodessa.

Venäjällä ja Kiinalla on hallitusten välinen yhteistyösopimus metsäsektorin yhteistyöstä, joka on yksi kuudesta painopistealasta. Käytännössä toiminnassa on ongelmia. Venäjä haluaisi rajoittaa raakapuun vientiä ja kehittää omaa jalostusta. Kiina on valmis investoimaan mutta asettaa ehtoja, joita venäläiset eivät voi hyväksyä. Kuitupuun käytön laajentaminen on kehittämisen avainkysymys.

Deripaskan Bazovyj Element-yhtymä suunnittelee sellutehtaan rakentamista Amurskiin ja venäläis-kiinalaisena hankkeena aiotaan rakentaa pieni sellutehdas Horiin.

Laiton puukauppa on Kauko-Idässä vakava ongelma, jonka nopea ratkaiseminen on vaikeaa.

Matkaraportti

Yleistä Amurinmaasta