Venäjän metsätalousvirasto on arvioinut alueellisten metsähallintojen toimintaa uuden metsälain täytäntöönpanossa.

Metsätalousviraston asiantuntijoiden mukaan alueiden on vuoden loppuun mennessä saatava metsänvuokrasopimukset uuden metsälain mukaisiksi. Elokuun loppupuolella koko Venäjän tasolla oli muutettu vasta 36 % puunkorjuusopimuksista. Esimerkiksi Karjalassa 14 prosenttiin sopimuksista on ehditty tehdä vaadittavat muutokset.

Metsäsuunnitelmien ja metsätalouden ohjesääntöjen laatiminen on edelleen ajankohtaisin teema alueilla. Metsätalousviraston käsiteltäväksi on tullut vain 13 metsäsuunnitelmaluonnosta, joista yksi – Vologdan alueen metsäsuunnitelma on saanut viraston asiantuntijoiden hyväksynnän. 23 aluetta on laittanut aluehallintojen virallisille sivustoille metsäsuunnitelmaluonnoksensa esille.

Tavallisimmaksi rikkeeksi (yli 70 % tapauksista) arvioinnissa osoittautuivat väärin kohdistetut varat metsätaloustöihin maatalousmailla sijaitsevissa metsissä. Koska Venäjän omitusoikeuksia aikaisemmin maatalousorganisaatioiden hallussa olleisiin metsiin ei ole rekisteröity, ao. metsiin kohdistuvien töiden rahoittaminen federaation budjetista ei ole mahdollista.

Lähde: Venäjän metsätalousvirasto