Greenpeacen Arkangelin alueen vierailua koskevassa lehdistötilaisuudessa esille nousi luonnontilaisten metsien tila, kirjoittaa Arkangelin metsälehti. Aluehallinnon luonnonvaraosaston varajohtaja Galimzjanovin mukaan vihreiden kanssa käydyt keskustelut olivat hedelmällisiä ja kokonaisuutta ajatellen päästiin kompromissiin, vaikka muutamista asioista osapuolet ajattelevatkin eri tavoin.

Näkökantaeroja tuli esille mm. suojelukohteiden pinta-aloista, metsien tilan määrittämiseen käytettävien arviointimenetelmien tarkoituksenmukaisuudesta sekä luonnontilaisia metsiä koskevan käsitteistön epäselvyydestä.

Vienan- ja Barentsinmeren teollisuudenharjoittajien liiton edustajat kiittivät alueen viranomaisia osallistumisesta Greenpeacen kanssa käytyihin neuvotteluihin. Neuvotteluissa on tehty päätös luonnontilaisten metsien suojeluneuvoston perustamisesta. Neuvostoon kuuluu niin aluehallinnon ja metsäteollisuuden edustajia, kuin ympäristö- ja kansalaisjärjestöjenkin edustajia.

Lähde: Arkangelskaja lesnaja gazeta