Karjalan metsäministeri Vladimir Jurjev on tyytyväinen Karjalan hallituksen ja metsäministeriön kriisinvastaisten toimien aiheuttamiin tuloksiin. Tasavallan hallituksen kokouksessa metsäministeriön kulunutta vuotta kerrannut Jurjev kertoi, että vaikeasta vuodesta huolimatta Karjalan metsäsektori onnistui pitämään tuotantomäärät lähellä entistä tasoa. Puunkorjuumäärä vuodelta 2009 oli 90 % edellisvuotisesta, puunjalostuksen ja puutuotteiden valmistuksen kohdalla päästiin yli 85 % ja sellu- ja paperiteollisuudessa yli 97 % lukemaan. Puunjalostusteollisuuden ja sellu- ja paperiteollisuuden tuotantoluvut laskivat Karjalassa huomattavasti vähemmän kuin Venäjällä keskimäärin.

Vuoden 2010 ensimmäisten kuukausien perusteella Jurjev totesi, että metsäsektorin tilanne on parantumassa. Tuotantomäärät ovat kasvaneet niin sahatavaran kuin sellun ja paperinkin osalta ja puuraaka-aineen kysyntä on vilkastunut. Tämä antaa Metsäministerin mukaan aiheen olettaa, että puunkorjuussa ja sahaustoiminnassa päästään edellisvuotta parempiin tuloksiin ja sellu- ja paperiteollisuuden tuotantomäärät pystytään pitämään saavutetulla tasolla.

Lähde:

Regnum