Venäjän hallitus on määritellyt tariffikiintiöt erityisesti Kaukoidässä kasvaville ajaninkuuselle (Picea jezoensis), ohotanpihdalle (Abies nephrolepis) ja dahurianlehtikuuselle (Larix dahurica) (TN VED 4403 23 910 0, 4403 23 990 0, 4403 24 900 0, 4403 25 910 0, 4403 25 990 0, 4403 26 000 0).

Kiintiö on voimassa ensi vuoden alusta alkaen ja sen suuruus on 4 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kiintiön alainen tulli on 6,5 % tai vähintään 4 €/m³. Alennetun vientitullin tarkoitus on turvata metsäteollisuuden raaka-ainehuoltoa sekä edistää uuden puunjalostuskapasiteetin syntymistä Kaukoitään. Kiintiöitä myönnetään vain yrityksille, joiden puun ja metsäteollisuustuotteiden viennistä on vähintään 20 % jalostettuja tuotteita. Myöhemmin vaatimus nousee 35 %:iin.

Kiintiön ulkopuolinen tulli on ko. puulajeille 25 %, vähintään 15 €/m³. Vuoden 2018 jälkeen tullia korotetaan seuraavasti:

2019: 40 %, vähintään 27,6 €/m³

2020: 60 %, vähintään 36,8 €/m³

2021: 80 %, vähintään 55,2 €/m³

Lähde: Hallituksen asetukset №1520 ja №1521 (12.12.2017)