Valtion tilastopalvelu Rosstatin tietojen mukaan Venäjän Federaatiossa tuotettiin vuonna 2009 yhteensä noin 77 miljoonaa kuutiometriä ainespuuta. Tuotannon määrä laski 14 % edellisvuotiseen verrattuna, ylläpitäen vuonna 2008 alkanutta ainespuun tuotantomäärien jyrkkää laskua. Kausittainen vertailu osoittaa, että tuotannon kannalta vilkkainta aikaa on vuoden ensimmäinen neljännes. Marras- ja joulukuun tiedot ovat ennakkotietoja.

Lähde: Valtion tilastopalvelu Rosstat