Venäjän pääministeri on antanut listan määräyksiä Venäjän liittoneuvoston kanssa järjestetyn kokouksen perusteella. Listalla on muun muassa toimeksianto eri ministeriöille uuden metsälain valmistelusta ja siihen liittyvän julkisen keskustelun järjestämisestä.

Lisäksi tulee jatkaa aikaisempien määräysten mukaista työtä puukaupan valvonnan tiukentamisessa ja laittomien hakkuiden karsimisessa sekä siirtymisessä puutavaran sähköiseen merkintään.

Suunnitelma määräysten toteuttamisesta on oltava valmiina 20.5. mennessä.

Lähde: Venäjän hallitus

 

Aikaisemmin aiheesta: 15.02.2019 Keskustelua Venäjän laittomista hakkuista ja puunviennin rajoittamisesta