Karjalan syyttäjänvirasto on analysoinut metsäsektorin rikollisuustietoja. Analyysi osoitti, että rikostapaukset ovat metsäsektorilla pysyvä ilmiö: vuoden 2004 ensimmäisellä vuosipuoliskolla on rekisteröity 253 rikosta (viime vuoden vastaavana aikana 257). Niistä metsäteollisuuslaitoksiin kohdistuneita varkauksia oli 50,9 %, laittomia hakkuita 32,8 %. Törkeitä rikoksia paljastettiin 16 kpl sekä laajoja ja erittäin laajoja laittomia hakkuita 62 kpl. Tasavallan metsien kärsimät aineelliset vahingot ovat 55 milj. ruplaa, joista on korvattu vain 10,3 milj. ruplaa eli 18,8 %.

Oikeuteen vietyjen rikosten määrä kasvoi. 19 henkilöä on tuomittu metsärikoksista. Tavallisena rangaistustoimenpiteenä syyllisten kohdalla oli sakko ja ojennusrangaistuksena teetettävät työt. Erittäin suurista laittomista hakkuista syyllisiksi katsotut henkilöt saivat 6 kk – 1,5 vuoden ehdollisia tuomioita.

Karjalan syyttäjänvirasto toteaa, että laittomien hakkuiden määrä on alkanut vähetä viime vuosina. Vuonna 2000 niitä oli 258 tapausta, viime vuonna 185 tapausta ja tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 84 tapausta.

Lähde: ”Karelija”-lehti, № 100