Bofori-hankkeen Petroskoissa 18.12.2019 pidetyn sidosryhmätilaisuuden aineistot:

Ohjelma

Yhteenveto

Esitykset:

1 Katsaus hankkeen ensimmäiseen toteutusvuoteen ja tulevan vuoden suunnitelmat

2 Metsäsektorin liiketoimintapotentiaalikyselyn tulokset Suomesta

3 Venäläisten metsänvuokraajien ja metsäpalveluiden toimittajien kyselyn tulokset

4 Kokemuksia hankkeen puitteissa pidetyistä koulutustilaisuuksista

5 Intensiivisen metsätalouden näkökulmia hanketoiminnan piirissä olevissa nuorissa metsissä Venäjällä

6 Metsänhoitotöiden käytännön valvonta ja kokemus Suomess

7 Pikkukopterien käyttö metsälain valvonnassa Suomessa vuodesta 2020 eteenpäin

8 Lehtipuu-kuusikoiden hoito Venäjän Karjalassa

9 Tuloksia Taiga-mallimetsähankkeen (1997-1999) kokeellisista hoitohakkuista

10 Metsäkonekuljettajien koulutuksen merkitys työn tuottavuuden nostamisessa ja kustannusten alentamisessa

11 Käytännön kokemuksia venäläisistä konekuljettajista suomalaisessa puunkorjuuyrityksessä

12 Yritysten puunhankinta

Hoitohakkuuluvitus Karjalan Luonnonvaraministeriöltä tiedustelu 25112019

Karjalan Luonnonvaraministeriön Vastine 09012020


Материалы семинара Бофори-проекта 18 декабря 2019 в г. Петрозаводск.

Программа

Резюме семинара

Презентации:

1 Отчет о выполнении проекта

2 Результаты опроса в Финляндии

3 Результаты опроса арендаторов леса и поставщиков лесохозяйственных услуг в России

4 Первые результаты тренингов, организованных в рамках проекта

5 Предложения по вариантам интенсификации лесного хозяйства в молодых насаждениях на территории реализации проекта в России

6 Практический контроль выполненных лесохозяйственных работ в Финляндии – практика и накопленный опыт

7 Использование технологии БПЛА при проведении контроля исполнения лесного законодательства в Финляндии после 2020 года

8 Уход в лиственно-еловых насаждениях Карелии

9 Результаты экспериментальных рубок ухода, проведенных по проекту ”Тайга-модельный лес”

10 Значение обучения операторов лесных машин для повышения продуктивности работы и сокращения затрат

11 Русский оператор в финском лесозаготовительном предприятии практический опыт

12 Лесообеспечение предприятий

Спецразрешение для проведения рубок ухода – Запрос 25112019

Ответ на Запрос Минприроды РК 09012020