Kantoraha Venäjällä

Pertti Veijolan raportti, UM/Moskova Venäjällä tsaarinvallan aikana esim. 1890-luvulta vuoteen 1913 puun markkinahintoihin perustuva valtion metsätalous toi valtiolle nettotuloja. Neuvostoliitossa kantorahaa ei ollut tai se oli alhainen hallinnollisella päätöksellä määrätty veroluonteinen maksu metsän käytöstä. Vaikka Venäjä siirtyi markkinatalouteen 1990-luvun alussa säilyi hallinnollinen kantorahan määräytyminen, joka johti metsätalouden rahoituskriisiin budjettirahoituksen vähentyessä mutta oli edullista varsinkin vientiin suuntautuneelle yksityistetylle metsäteollisuudelle ja raakapuun viejille. Vuonna 2001 keskimääräinen kantoraha oli 18-80 ruplaa/m³. Metsänkorkoperiaatteen mukaan …

Luonnonsuojelu tavoiteohjelmassa “Venäjän ekologia ja luonnonvarat 2002-2010”

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Tavoitteena on nostaa Venäjän luonnon- ja kansallispuistojen pinta-ala 40.5 milj. ha:sta 47.2 milj. ha:iin vuoteen 2010 mennessä. Toiminta-ohjelma painottuu puistojen valvonnan kehittämiseen. Myös luonto-opastukseen ja palveluvarustukseen panostetaan. Kansallispuistoihin suunnitellaan myös metsänhoidollisia toimia puuston elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Uhanalaisten lajien säilyttämiseksi perustetaan myös tarhaamalla ja viljelemällä populaatioita sekä perustetaan geenipankkeja. Baikalin suojelua ja Volgan alueen elvyttämistä varten on laadittu omat ohjelmansa. Ohjelma Venajan ekologia ja luonnonvarat 2002-2010 150102

Vologdan alueen metsätalous

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Vologdan alue on todennäköisesti Venäjän alueista keskimäärin olosuhteiltaan Karjalan tasavallan jälkeen lähimpänä Suomea. Alueen pinta-ala on 145 000 neliökilometriä, josta metsää on 101 000 neliökilometria eli 70 % koko alueesta. Puuston kokonaistilavuus on 1 515 miljoonaa kuutiometriä. Erikoispiirre om maataloushallinnon alaisten organisaatioiden metsien suuri osuus noin 25 %. Metsäalasta koivu-ja haapavaltaisia metsiä on yhteensä 44 %. Kuusen osuus on 31 % ja männyn 24 %. Uudistuskypsien …

Metsähallinnon kehittäminen

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Akateemikko A.P. Petrov esitti tällä viikolla mielenkiintoisen puheenvuoron ajankohtaisessa metsähallinnon uudistamista koskevassa keskustelussa. Hän näkee leshoosien nykyisessä kaksijakoisessa toiminnassa (liiketoiminta ja metsähallinto)monia epäkohtia. Ratkaisuksi esitetään metsätalouden aluetason kokonaisvastuun siirtämistä puunkorjuuyrityksille tai leshoosien liiketoimintaosista muodostettaville valtion liikeyrityksille. Valtion metsähallinto vastaisi metsäpolitiikasta, strategioista, normien laaadinnasta ja seurannan kontrollista. Esitetty malli edellyttää suuria muutoksia metsälainsäädäntöön. Metsahallinnon kehittaminen 121201

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.