BSRforest-tietopalvelu päättyy

BSRforest-tietopalvelun ylläpito päättyy ja sisältö poistuu Luken sivustolta vuoden 2021 lopussa. Venäjän metsäsektoria koskeviin tietotarpeisiin vastataan jatkossa asiakastyön puitteissa, esimerkiksi tuottamalla katsauksia asiakkaan määrittelemistä aiheista. Lisätietoa: Sari Karvinen, etunimi.sukunimi@luke.fi, puh. 029 532 3256

Arkangelin sellu- ja paperitehtaaseen investoidaan

Pulp Mill Holding on julkistanut 160 miljardin ruplan (1,8 mrd €*) investointiprojektin ”PRORYV-2027” Venäjän tuotantolaitoksiinsa. Keskeisin osa projektia on Arkangelin sellu- ja paperitehtaan yhteyteen rakennettava sellu-kartonkitehdas (4. linja), johon tulee uusi kartonkikone.  Tällä hetkellä tehtaassa on kaksi kartonkikonetta, joiden kapasiteetti on reilut 600 000 tonnia. Kolmannen koneen kapasiteetti tulee olemaan 700 000 tonnia ja sen tuotanto tullaan suuntaamaan ulkomaanmarkkinoille. Viiden vuoden päästä Arkangelin sellu- ja paperitehtaan sellun tuotantokapasiteetti nousee 1,7 …

Segezha Group investoi

Segezha Group on uutisoinut kesän aikana useista investoinneista puutuoteteollisuuteen. Karjalan uuden sellutehtaan rakennussuunnitelma on edennyt rahoitussopimukseen. Sahatavara Arkangelin alueella sijaitsevan Onegan sahan laitteistot uusitaan kokonaan, lisäksi sen yhteyteen rakennetaan pellettitehdas. Sahan tuotantomäärä kasvaa 20 prosenttia eli 280 000 kuutiometriin. Linck toimittaa uuden sahalinjan (kapasiteetti 550 000 m³ tukkia) ja Jartek laitteistot sahatavaran lajitteluun. Investoinnin suuruus on 5,5 miljardia ruplaa (n. 62 milj. €*). Karjalassa jatketaan Kostamuksessa sijaitsevan ”Karelian Wood Company” sahalaitoksen modernisointia. …

WWF kehottaa yrityksiä välttämään metsätuhohakkuista tulevaa puuta

Venäjän WWF kehottaa yrityksiä välttämään ostamasta tai käyttämästä puuta, joka tulee metsätuhohakkuista Venäjältä. Tällä toimenpiteellä voidaan pienentää riskiä laittoman puun päätymisestä toimitusketjuun siihen saakka, kunnes Venäjälle saadaan toimiva järjestelmä tuhohakkuiden valvontaan. Myös yritysten sisäistä puun alkuperän valvontaa suositellaan vahvistettavan, esimerkiksi lisäämällä maastoauditointeja. Metsätuhohakkuita (”sanitaarihakkuut”) tehdään kuolleen ja vaurioituneen puuston poistamiseksi ja niiden osuus Venäjän vuosittaisesta hakkuumäärästä on noin seitsemäsosa. Vaikka metsätuhohakkuut on sallittu vain hyönteis- tai sienituhojen leviämisen estämiseksi, ne …

Venäjä asetti vientitullin kuivaamattomalle havusahatavaralle

Kosteudeltaan yli 22 prosenttiselle havusahatavaralle on määrätty vientitulli heinäkuun alusta alkaen. Tullin suuruus on 10 prosenttia tai vähintään 13 euroa kuutiometrille ja se on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Vientitulli on asetettu myös tammesta valmistetulle sahatavaralle (10 %, vähintään 15 €/m3). Pyökistä ja saarnesta valmistetun sahatavaran vientitulli nousee vähintään 50 euroon kuutiometrille (aikaisemmin 10 ja 12 €/m3). Vientitullin on määrä rajoittaa jalostamattoman ja karkeasti jalostetun puun vientiä sahatavaran nimikkeen alla, …

Havupuun ja hakkeen viennin rajoitussuunnitelmat Venäjällä

Havupuun vientikiintiö Venäjän hallitus on hyväksynyt asetuksen (18.03.2021 № 396), joka kumoaa havupuun vientikiintiöitä koskevat päätökset. Vientikiintiöt ovat voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Havupuun vientikiintiöille on myönnetty alennettuja vientitulleja vuodesta 2013 alkaen. Kiintiön alainen tulli männylle on 15 % ja kuuselle 13 %, kiintiön ulkopuolella vientitulli on 80 % (vähintään 55,2 €/m³). Lähteet: Asetus 18.03.2021 № 396, Garant.ru, Lesprominform, uutinen 23.9.2019 Havupuun vientiä koskevia säädöksiä Rajanylityspaikat havupuun viennille Havupuun ja jalojen …

Puun tuonti Venäjältä Suomeen 2020

Vuonna 2020 Suomeen tuotiin puuta 12,58 miljoonaa kuutiometriä, kuusi prosenttia edellisvuotta enemmän. Suomeen tuodusta puusta 76 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Seuraavaksi eniten puuta tuli Virosta ja Latviasta. Molempien maiden osuus tuontipuusta oli yhdeksän prosenttia. Venäjältä tuotiin Suomeen 9,6 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta vuonna 2020, kasvua edellisvuoteen oli 10 prosenttia. Venäjältä tuodusta puusta oli 51 prosenttia kuitupuuta, 37 prosenttia haketta ja neljä prosenttia tukkia. Kasvua oli erityisesti hakkeen (+19 %) …

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto ja vienti vuonna 2020

Venäjän teollisuuden kokonaistuotanto oli vuonna 2020 lähes edellisvuoden tasolla, kasvua oli 0,3 prosenttia. Kokonaistuotanto kääntyi laskuun huhtikuussa, mutta palautui nousu-uralle marraskuussa. Puutuoteteollisuuden tuotantoindeksi säilyi edellisvuoden tasolla, kemiallisessa metsäteollisuudessa kasvua oli kaksi prosenttia. Venäjällä tuotettiin vuonna 2020 kansallisten tilastojen mukaan 28,6 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa, josta havusahatavaraa oli 93 prosenttia. Sahatavaran tuotantomäärä laski neljä prosenttia edellisvuodesta. Venäläisistä tilastoista puuttuu osa tuotantoa, ja Faostatin tilastojen perusteella arvioidut vuosituotantomäärät ovat noin 14 miljoonaa kuutiometriä …

Mediakatsaus – keskustelua puunviennin kieltämisestä

Mediakatsaus: Keskustelua presidentti Putinin syyskuussa 2020 antamista määräyksistä metsäsektorin järjestyksen palauttamiseksi ja havupuun sekä karkeasti jalostetun sahatavaran viennin kieltämiseksi (ks. uutinen 2.10.). Yritysten kommentteja: Ilim Group: Pyrkimys saada metsäsektori järjestykseen on oikea. Puun vientikielto parantaa puun saatavuutta kotimaisille puunjalostajille. Tärkeää on myös luoda tukitoimenpiteitä puunjalostuksen kehittämiseen. Kommersant 1.10. Segezha Group, CEO Mikhail Shamolin: Havutukin osalta vientikielto on tarpeellinen. Kotimaan investoinnit kuivatun sahatavaran tuotantoon voidaan toteuttaa nopeasti ja tuotteille on kysyntää …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.