Helsingin kauppakorkeakoulun pienyrityskeskuksen julkaisemat venäjänkieliset oppaat yrittäjyydestä ja liiketoiminnan suunnittelusta puunkorjuuyritysten näkökulmasta. Oppaat on suunnattu erityisesti pienyrityksille ja uusille yrittäjille ja ne on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Luoteis-Venäjän metsäohjelman hankkeessa ”Oppimateriaalien ja -manuaalien kehittäminen”.

Предпринимательство и перспективы лесозаготовительной отрасли

Развитие бизнеса и перспективы лесозаготовительной отрасли