Metsäntutkimuslaitoksen julkaisemat venäjänkieliset oppaat tavaralajihakkuiden kustannuslaskentaan ja harvennushakkuiden suunnitteluun Luoteis-Venäjällä. Oppaat on tarkoitettu apuvälineeksi venäläisille yrityksille käytännön puunhankinnan suunnitteluun ja kustannuslaskentaan, mutta myös oppilaitoksille opetuskäyttöön. Kirjasten esikuvana ovat toimineet suomalaiset Metsätehon julkaisemat oppaat.

Kustannuslaskentaopas (Заготовка древесины по сортиментной технологии – Рекомендации по расчёту затрат): http://urn.fi/URN:ISBN:951-40-1917-2

Harvennushakkuuopas (Рекомендации по проведению рубок промежуточного пользования на С-З России): http://urn.fi/URN:ISBN:951-40-1918-0