Pietarin metsäntutkimuslaitoksen ja Metlan yhteistyössä laatimat alueelliset normit intensiivisen ja kestävän metsätalouden harjoittamiseen Tihvinän piirissä Leningradin alueella.

Новые региональные нормативы для интенсивной и устойчивой модели ведения лесного хозяйства (На примере Тихвинского района Ленинградской области