Лесозаготовки и логистика в России – в фокусе научные исследования и бизнес-возможности

Goltsev, V., Tolonen, T., Syunev, V., Dahlin, B., Gerasimov, Y. & Karvinen, S. (eds.). 2012. Metlan työraportteja 221

Puunkorjuu ja logistiikka Venäjällä – painopisteenä tutkimus ja liiketoimintamahdollisuudet –tutkimushankkeen loppuraportin käännös. Julkaisussa käsitellään mm. ainespuun ja energiapuun korjuun tuottavuutta, korjatun puun laatua, puunkorjuun ergonomisia kysymyksiä ja ympäristövaikutuksia, puuhankinnan logistiikan optimointia ja metsäteiden rakentamista. Laajoihin maastomittauksiin perustuvia työkaluja, malleja ja johtopäätöksiä voidaan hyödyntää käytännön toiminnassa Venäjällä.

Englanninkielinen raportti on luettavissa täällä.