Oppikirja ”Лесосечные машины в фокусе биоэнергетики: конструкции, проектирование, расчет” tarkastelee metsäkoneiden rakennetta ja käyttöä erityisesti energiapuun korjuussa. Kirja sisältää nosturien ja kuormainten sekä hakkuupään suunnittelun ja laskennan perusteet. Lisäksi on kuvattu energiapuun korjuussa käytettävien laitteiden suunnittelun ja laskennan erityispiirteitä.