Opas ”Kestävän ja intensiivisen metsänkäytön malli ja harvennushakkuiden suunnittelu” on suomalaisten ja venäläisten metsäalan asiantuntijoiden laatima kirjanen metsätalouden suunnitteluun. Julkaisu esittelee suomalaista metsänkäyttömallia ja venäläisiä metsäsuunnittelujärjestelmiä sekä tarjoaa työkaluja kuviotason metsäsuunnitteluun.

Устойчивая и интенсивная модель лесопользования и планирование рубок ухода