J.Marttila, 2006
Joensuun yliopiston metsäylioppilaan tekemässä projektityössä vertaillaan Venäjän ja Suomen puurakennusteollisuutta, tutkitaan puunkäytön ja puurakennusteollisuuden historiallisia suuntauksia ja nykytilaa molemmissa maissa. Asumisoloja vertaillaan tilastojen avulla keskittyen erityisesti asuntorakentamiseen. Lisäksi selvitetään teollisuusalan tuotannon tilaa, yritysrakennetta ja talousnäkymiä sekä Suomen ja Venäjän välistä puurakennetuotteiden kauppaa.

Puurakennusteollisuuden vertailu