J. Marttila, 2007
Joensuun yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan pro gradu -tutkielma, jossa selvitetään Suomen puurakennusteollisuuden vienti- ja investointimahdollisuuksia Venäjälle. Työssä on mm. haastateltu suomalaisia ja venäläisiä asiantuntijoita sekä yritysten edustajia ja venäläisiä kuluttajia näkemyksistä Venäjän puurakentamisen ja Suomen puurakennusviennin nykytilasta ja kehityksestä.

Avaa tiedosto