Marttila, Heräjärvi, Karjalainen & Välkky. 2007. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 66

Raportissa analysoidaan Venäjän puurakentamista Suomen puurakennusteollisuuden markkina- ja investointimahdollisuutena. Haastattelu- ja kyselytutkimuksen tulosten perusteella määritetään Venäjän kehityksen vaikutukset Suomen puurakennusvientiin, Suomen puurakennusteollisuuden vahvuudet ja kehitystarpeet Venäjän markkinoilla sekä suurimman kasvupotentiaalin tuoteryhmät.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2077-3