Karvinen, Sari, Nummelin, Tuomas & Jurvanen, Jussi. 2014.
Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 315.
Raportissa kuvataan suomalaisen metsäkoneyrittäjän riskejä Venäjällä toimittaessa. Analyysi perustuu asiantuntijaryhmän arvioihin kuvitteellisen esimerkkiyrityksen tapauksessa. Merkittävimmille riskeille arvioidaan todennäköisyys, seuraukset ja riskitaso, lisäksi niille määritellään mahdollisia hallintakeinoja.