Suomalais-venäläisen terminologisen taimikonhoitosanaston laatiminen
E. Muikku, 2008.

Joensuun yliopiston humanistisen tiedekunnan pro gradu-työ, jonka aiheena on suomalais-venäläisen systemaattisen sanaston laatiminen aiheena taimikonhoito. Tutkielmassa käsitellään 70 suomalaista käsitettä ja niiden venäjänkielisiä vastineita.

Sanasto