Natalia Vinokurova, Pekka Ollonqvist, Jari Viitanen, Päivi
Holopainen, Antti Mutanen, Vadim Goltsev & Tanja Ihalainen. 2009.
Metlan työraportteja 129.

Raportissa tarkastellaan kulttuurien välisiä eroja, aikakäsitystä, johtamista, kielivaikeuksia sekä muita kulttuurisidonnaisia eroavaisuuksia Suomen ja Venäjän välisessä raakapuun kaupassa. Tutkimusta varten haastateltiin 16 suomalaista ja 10 venäläistä johtajaa.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2178-7