Pirhonen, Ilkka; Leinonen, Timo; Karjalainen, Timo. 2015.
Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 8/2015

Raportissa kuvataan kokemuksia venäläisten investoinneista Suomen metsäsektorille. Kuvaukset perustuvat Itä-Suomen kehittämisyhtiöiden Venäjä-asiantuntijoiden sekä suomalaisten ja venäläisten investoinneissa mukana olleiden haastatteluihin. Tuloksissa painottuu suomalainen näkemys, sillä vain kaksi venäläistä suostui haastateltavaksi.

Venäläisiä investointeja on tullut Suomeen hyvin vähän. Merkittävimmät ovat Harjavallan teräksen kaltaisia suuryrityksiä. Metsäsektorille venäläistä rahaa on kuitenkin tullut hyvin niukalti. Venäläiset investoivat Suomen metsäsektorille joko itse investointikohteita etsien tai siten, että suomalaiset etsivät ulkomaista rahoitusta toiminnalleen. Eniten ongelmia on toiminnan aloitusvaiheessa, kun ei tunneta paikallisia toimintatapoja ja byrokratiaa. Toimintavaiheessa yleisimpiä ongelmia ovat liian pieni oma pääoma, suunnittelun puute sekä ajatus, että Suomessa voi toimia samoin kuin Venäjällä. Parhaiten investoinnit ovat onnistuneet silloin, kun investoija on sisäistänyt roolinsa ja pitäytynyt pois päivittäisestä toiminnasta. Myös silloin, kun käytännön toimintaan osallistunut investoija on tuntenut hyvin käytännön toiminnan, ovat tulokset olleet hyviä. Tulevaisuudessa pienet sahat ja itse suomalainen metsä voisivat kiinnostaa venäläisiä laajemminkin investointikohteena. Raportti perustui pääosin suomalaisten haastatteluihin, joten olisi tarpeen jatkossa pyrkiä selvittämään myös venäläisten näkemyksiä ja kokemuksia Suomen metsäsektorin investoinneista.

Julkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-007-8