Välkky E. 2008. Venäläinen metsäntutkimus – asiantuntija-arviot ja kirjallisuuskatsaus metsänuudistamisen tutkimukseen. Moniste 64 s.

Raportissa tarkastellaan venäläisen metsäntutkimuksen tilaa Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen käyttäen aineistona Venäjällä vuosina 1992–2002 julkaistuja metsänuudistamisen ja taimikonhoidon tutkimuksia sekä metsäalan asiantuntijoiden haastatteluja.

Raportti