Puurakentamisen suomalais-venäläinen liiketoiminta Venäjällä –vientikaupasta verkostoihin, Metlan työraportteja 151 (2010)

Juhani Marttila ja Pekka Ollonqvist

Tutkimus käsittelee yritystoiminnan kansainvälistymisen toimintavaihtoehtoja, erityisintresseinään Suomen ja Venäjän välisten kulttuurierojen ja ko. maiden liiketoimintaympäristön ominaispiirteiden vaikutukset rakentamiseen. Raportissa kuvataan myös suomalaisyritysten etabloitumista Venäjän markkinoille ja suomalais-venäläisen yritysyhteistyön vaiheita rakentamisen liiketoiminnassa. Tutkimus on jatkoa samojen tekijöiden aiemmalle julkaisulle Pientalojen aluerakentamisen projektiliiketoiminta Venäjällä.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2226-5