Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä – Tutkimushankkeen loppuraportti
Timo Karjalainen, Pekka Ollonqvist, Olli Saastamoinen ja Jari Viitanen (toim.). 2007. Metlan työraportteja 62.

Luoteis-Venäjän metsäsektoriin vuosina 2004 – 2007 kohdistuneen tutkimuskonsortion loppuraportti, jossa esitellään tiivistetysti päätulokset ja johtopäätökset.

Raportissa tarkastellaan Venäjään liittyen metsäpolitiikkaa; metsien käsittelyn, metsänhoidon ja puunkorjuun kehittymistä sekä metsävarojen saavutettavuutta ja kehitystä; Venäjän raakapuun ja sahatavaran vientiä ja niiden tulevaa kehitystä; metsäteollisuuden investointeihin vaikuttavia tekijöitä, liiketoimintakulttuuria sekä raakapuun tuonnin supistumisen tulo- ja työllisyysvaikutuksia Itä-Suomessa.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2071-1

Venäjänkielinen käännös: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2105-3