Seliverstov, A.A. 2008.
Petroskoin valtionyliopisto

Kirjallisuuskatsauksessa analysoidaan Venäjällä tehtyjä puun laatuun liittyviä tutkimuksia. Pyöreän puutavaran laatua tarkastellaan kahdesta näkökulmasta:

  • Luontaisesti syntyneet ja metsätalouden toimien aiheuttamat puun viat sekä fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet.
  • Puunkorjuussa ja kuljetuksessa syntyneet puutavaran vauriot.

kirjallisuuskatsaus