Lieksan Teollisuuskylä Oy toteutti vuosina 2004 – 2005 Tacis-hankkeen ”Metsäalan pk-yritysten toimintaympäristön kehittäminen Karjalan tasavallassa”.

Hankkeessa selvitettiin metsäsektorin yleistä toimintaympäristöä Karjalan tasavallassa sekä kehitettiin konkreettisesti yhden pilottiyrityksen (OAO Lenderskij lespromhoz) liiketoimintaa sekä puunkorjuun laatua ja tehokkuutta mm. kouluttamalla harvesterinkuljettajia ja työnopastajia sekä valmistelemalla ensiasteen jalostukseen tähtäävää investointia.

Hankepartnereina olivat Venäjällä Karjalan tasavallan valtionomaisuuden ja luonnonvarojen ministeriö sekä Petroskoin koulutuskeskus (OOO Uchebnyj Centr) ja Suomessa Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. Koulutustoimenpiteitä toteuttamassa olivat myös Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Valtimo sekä Suoju-Viitanan metsäteknillinen koulu Tsalnasta.

Raportti 1: Tehokkaimmat menetelmät pienten investointiprojektien toteuttamiseksi Karjalan metsäteollisuudessa

Raportti 2: Karjalan metsäsektorin toimintaympäristön analyysi englanniksi (metsälainsäädäntö, hakkuuoikeuksien vuokraus)

Raportti 3: Englanninkielinen katsaus puunkorjuun hallinnollisiin olosuhteisiin Karjalan tasavallassa