Pirhonen, Ollonqvist, Viitanen, Toropainen & Bungov. 2008.
Income and employment effects of change of roundwood use
in Eastern Finland and the Republic of Karelia.
Metlan työraportteja 70.

Metsäntutkimuslaitoksen ja Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuslaitoksen tekemässä tutkimuksessa kartoitettiin Venäjän raakapuun vientiä koskevan tulliohjelman suoria ja kerrannaisia vaikutuksia Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan metsäsektorin työllisyyteen ja tuotantoon.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2082-7