Tolonen, Timo & Koponen, Minttu. 2011. Metlan työraportteja 197
Raportissa tarkastellaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran vuosina 2005–2009 keräämän aineiston perusteella Venäjälta Suomeen suuntautunutta havupuun tuontia, tuonnissa tapahtuneita muutoksia sekä toteutuneita kasvinterveystarkastuksia.