Holopainen, Ollonqvist & Viitanen. 2006. Metlan työraportteja 32.

Metsäntutkimuslaitoksen tekemässä selvityksessä kartoitettiin keskeisimpiä investointiolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä Luoteis-Venäjän metsäsektorilla. Ulkomaisen investoijan on Venäjällä valmistauduttava kohtaamaan useita ongelmia. Talouspolitiikan vaikea ennakoitavuus, metsälainsäädännön keskeneräisyys, infrastruktuurin puute sekä henkilökohtaisiin suhteisiin perustuva toimintakulttuuri ovat esimerkkejä ongelmista. Näiden vastapainona ovat maan runsaat raakapuuvarat, alhainen kustannustaso sekä kasvavat kotimarkkinat.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2009-4