Ilavský, Goltsev, Karjalainen, Gerasimov & Tahvanainen. Energy Wood Potential, Supply Systems and Costs in Tihvin and Boksitogorsk Districts of the Leningrad Region. 2007. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 64.

Julkaisussa analysoidaan energiapuun korjuumahdollisuuksia Leningradin alueen Tihvinän ja Boksitogorskin piireissä. Raportti sisältää arvion saatavilla olevista puuvaroista, toimitusketjuista ja korjuukustannuksista kohdealueilla.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2074-2