Derome, John, Myking, Tor & Aarrestad, Per Arild (eds.). 2008. Current state of terrestrial ecosystems in the joint Norwegian, Russian and Finnish border area in northern Fennoscandia. Metlan työraportteja 85.

Julkaisussa arvioidaan maaekosysteemien nykytilaa Venäjän, Norjan ja Suomen raja-alueilla. Raportin kirjoittamiseen on osallistunut 30 tutkijaa 9 organisaatiosta Venäjältä, Norjasta ja Suomesta.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2110-7