Syunev, Sokolov, Konovalov, Katarov, Seliverstov, Gerasimov, Karvinen & Välkky. 2009.
Metlan työraportteja 120.

Raportissa vertaillaan Karjalan tasavallassa käytettäviä puunkorjuumenetelmiä ja niiden vaikutusta suoriin korjuukustannuksiin ja tuottavuuteen, metsäympäristöön, ergonomiaan ja työturvallisuuteen sekä puun laatuun. Tutkimuksen kohteena oli Karjalan 15 merkittävintä korjuuyritystä vuosina 2007-2008.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2162-6

Venäjänkielinen versio: Сравнение технологий леосечных работ в лесозаготовительных компаниях Республики Карелия