Toppinen, Toivonen, Järvinen, Goltsev, Tatti & Mutanen. 2007.
Metlan työraportteja 41, Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita 87

Metsäntutkimuslaitoksen ja Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen tapaustutkimuksessa selvitettiin puutuotealan yritysjohtajien näkemyksiä yritystensä kilpailueduista, tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista ja strategisista tavoitteista. Tutkimusta varten haastateltiin 18 yrityksen johtajaa Leningradin ja Vologdan alueilla.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2027-8