Gerasimov, Goltsev, Ilavský, Tahvanainen & Karjalainen. 2006. Metlan työraportteja 37.

Julkaisussa arvioidaan energiapuun korjuumahdollisuuksia Leningradin alueella. Energiapuun lähteinä on käytetty harvennuspuuta, hakkuutähteitä, ei-teollista raakapuuta ja sahojen tähdepuuta. Raportissa on myös laskettu energiapuun korjuukustannuksia.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2022-3