Raportissa analysoidaan niitä voimassaolevia venäläisiä normi- ja lakisäädöksiä, suosituksia ja ohjeita, jotka koskevat metsänuudistamista, metsäsiementaloutta, metsäpuiden taimituotantoa sekä taimikonhoitoa Venäjän luoteis- ja keskialueilla. Analyysiä täydentävät ehdotukset yllä mainittujen toimintojen normi- ja lakisäädösten kehittämiseksi.

Venäjänkielinen alkuperäisraportti on käännetty myös suomeksi.

Analyysi metsänuudistamisen ja taimikonhoidon normeista Luoteis-Venäjällä

Анализ нормативных документов по проведению лесовосстановительных работ и уходов в молодняках